Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

Ambulance rehabilitace pracuje na bázi předchozího objednávání pacientů v recepci, nebo po telefonické domluvě.
Zajišťujeme lékařské vstupní vyšetření klientů ke zvolení rehabilitačního programu. Následně objednáváme klienta k rehabilitaci, kterou provádí odborně vyškoleni fyzioterapeuti na moderně vybaveném pracovišti.
Rehabilitační lékaři jsou certifikováni v podoboru manuální medicíny a mají oprávnění k provádění příslušných léčebných úkonů (mobilizace páteře nebo kloubu s nárazem), Vojtova metoda pro lékaře, taping.
Celkově odbornou péči zajišťuje 14 fyzioterapeutů a 1 ergoterapeut. 
Aplikujeme i specializovanou terapii u dětí s vrozenými a vývojovými vadami Vojtovou technikou, metodou L. Čápové, synergickou reflexní terapii a v přístupech využíváme zařízení Redcord k testování a terapii lokální motorické kontroly a myofasciálních řetězců.

Rehabilitaci provádíme v akutní i subakutní fázi a probíhá na lůžkách neurologie, interny, chirurgie, ortopedie, pediatrie, JIP a ARO na základě požadavku lékaře. Zajišťujeme včasnou rehabilitaci po operacích (TEP kyčelních a kolenních kloubů), rehabilitaci na iktovém centru a následně poskytujeme překlad z lůžka na lůžko na ODDĚLENÍ LŮŽKOVÉ REHABILITACE.

Oddělení rehabilitace zajišťuje i vedení rehabilitace na satelitech. (OOP Dvorce, OOP a LDN Město Albrechtice).

Ambulantní rehabilitaci nabízíme také na detašovaném pracovišti ve Městě Albrechticích, kde je v krásném prostředí umístěna vybavená rehabilitační ambulance. 

Obě rehabilitační ambulance disponují vybavenou elektroléčbou, vodoléčbou a individuální kinezioterapii v přístupu ke klientovi, kterému poskytujeme péči na základě absolvování certifikovaných kurzů a oprávnění poskytovat tyto přístupy v praxi.

Široká veřejnost má možnost využít komerčních služeb rehabilitace – procedury vodoléčebné, elektroléčebné, individuální a skupinové cvičení s možností využití pomůcek / redcord, flowin , bosu, propriofoot , thera band, overball, Sball ,TRX /. Komplexní balíčky pro firmy k regeneraci 
i relaxaci, různé druhy manuálních masáží / baňkování, masáž lymfatická a reflexní /.  V  nabídce externích služeb je  možnost proškolení v prevenci chorob z jednostranné zátěže, základy nácviku správného držení těla – škola zad, poradenství 
pro sportovní kluby i jednotlivce dle domluvy.

Odborně vzdělaní fyzioterapeuti provádějí:

• kineziologické vyšetření
• instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinného příslušníka (např.při cvičení dětí)
•  měkké a mobilizační metody 
• SM systém, metoda dle Mojžíšové,taping/tejpování/,Redcord, Maryška a Hermachová
• manuální lymfodrenáže
• cvičení na NF podkladě -  R. Brunkow, ACT, PNF, BPP, Vojtův princip, SRT
• cvičení pod dohledem na přístrojích-motodlahy pro dolní i horní končetinu, rotopedy, trakce 
• cvičení na bosu, míčích a s overbaly
• cvičení na labilních plochách - propriofoot, posturomed
• reflexní masáže
• vodoléčbu (vířivé koupele, bazén, perličkové koupele)
• parafínové obklady
• elektroléčbu (na kombinovaných elektropřístrojích)
• přístrojovou lymfodrenáž
• magnetoterapii
• ultrazvuk

Ordinační doba:  viz ordinační hodiny