Informace pro pacienty

Charakteristika oddělení

2 skiagrafická pracoviště - provádí se zde běžné rentgenové vyšetření (např. snímky plic, kostí, páteře, atd.). 
V roce 2009 byla na těchto pracovištích zavedena nepřímá digitalizace. V roce 2016 byl nainstalován jeden skiagrafický přístroj s přímou digitalizací. Rentgenová dokumentace se neprovádí na retgenový filmový materiál, ale je zasílána a uchovávána v digitální formě. Zavedení nepřímé digitalizace přispělo ke zkvalitnění péče a snížení radiační zátěže pro klienta.
Nepřetržitý provoz - stálá přítomnost radiologického asistenta 

Nepřetržitý provoz - stálá přítomnost laboranta a příslužbou lékaře na mobilu
Objednací doba - do jednoho týdne

Skiaskopicko - skiagrafické pracoviště - v prosinci 2016 byl nainstalován nový přístroj od firmy Siemens, který umožňuje tato vyšetření - kontrastní vyšetření zažívacího traktu, páteřního kanálu, žil i tepen horních a dolních končetin a nově močového traktu. 
Nepřetržitý provoz - stálá přítomnost radiologického asistenta a příslužbou lékaře na mobilu
Objednací doba - do 14-ti dnů

Mamografické pracoviště - snímkování prsou, označení ložisek v prsu před eventuální operací (stereotaxe), odebírání vzorku z prsu na histologické vyšetření.Možnost doplnění UZ vyšetření.

Ordinační doba: 7:30 - 14:30 , objednání na tel. čísle: 554 690 325
Objednací doba mamografický screening do 4 týdnů
                              diagnostická mamografie každou středu bez objednání

     

CT pracoviště - vícedetektorový CT přístroj, provádí se CT vyšetření mozku, páteře, břicha, malé pánve, jater, pankreatu apod. Dále také biopsie, drenáže pod CT kontrolou, kontrastní vyšetření cév. Možnost 3D rekonstrukce.

Objednací doba: do 14-ti dnů, objednání na tel. čísle: 554 690 325
Ordinační doba: 7:00 - 15:00, další provoz zajištěn službou 
radiologického asistenta  a příslužbou lékaře na telefonu.

2 ultrazvuková pracoviště - oba přístroje s barevným mapováním. Na pracovišti Sono 1 se provádí celá škála výkonů (UZ břicha, cév, dětský mozek, štítné žlázy, prsou, ostatních měkkých částí. atd.). Dále potom biopsie, drenáže, označení ložisek v prsou pomocí barviva před plánovanou operací.  Na pracovisti Sono 2 se vyšetřují převážně prsa a měkké části. Od 1. 9. 2021 je nutné se objednávat na UZ prsů na tel. č. 554690325.

Ordinační doba: Sono 1 - ambulantní pacienti po předchozím objednání na telefonním čísle 554 690 325
                             Sono 2 - 7:30 - 14:30 vyšetření sono / ultrazvuk/ prsů je nutno objednávat na tel. 554 690 325

Služby nabízené nad obvyklý rámec:

  • kontrastní vyšetření tepen na skiaskopicko - skiagrafickém pracovišti (angiografie) nebo CT pracovišti (dle požadavků klinických lékařů)
  • PTA - angioplastiky (rozšíření nebo zprůchodnění uzávěrů krátkých úseků tepen pánve a dolních končetin)
  • PRT - periradikulární terapie. Jde o o cílené obstřiky kořenů nervů pod CT kontrolou při úporných bolestech zad
  • Označení ložisek nebo provedení odběrů z prsou pod UZ nebo mamografickou kontrolou 
  • Punkce, drenáže ložisek a patologických kolekcí tekutin v oblasti hrudníku, dutiny břišní a měkkých tkání pod CT i UZ kontrolou