Informace pro pacienty

Pro mimořádné opatření a z hygienických důvodů je saunování na dětském oddělení zrušeno.

Charakteristika oddělení

Pediatrie - dětské lékařství - patří mezi základní medicínské obory. Dětské oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči o děti od narození do dosažení 19 let.
   V Krnově funguje pediatrické oddělení od roku 1950, v letech 1995 - 2009 v nově postaveném pavilonu. V současné době je, po dobu rekonstrukce budovy, dětské oodělení přechodně přestěhováno do náhradních prostor ve 2. patře jižního křídla hlavní budovy. Přijímáme pacienty z celého regionu bývalého bruntálského okresu. V roce 2009 bylo na našem oddělení ošetřeno celkem 4 655 pacientů, z toho 2 696 na lůžku, s průměrnou ošetřovací dobou 3,04 dne. 

V souladu s Chartou práv hospitalizovaného dítěte - jsou na našem oddělení hospitalizovány všechny děti přijaté do nemocnice s jakýmkoliv typem diagnózy, včetně plánovaných či akutních operací, s onemocněním očním a ORL. Na péči o tyto pacienty se podílí konziliáři z oddělení chirurgického, ortopedického, urologického, gynekologického, z ORL a oční ambulance. 
V zájmu dobré návaznosti ambulantní a lůžkové péče úzce spolupracujeme se všemi praktickými lékaři pro děti a dorost a lékaři specializovaných ambulancí.
Po ročním přerušení činnosti usilujeme o obnovu mateřské školy při nemocnici a zařazení herních terapeutů a vychovatelek do péče o nemocné děti k možnosti jejich zaměstnání ve volném čase, ev. zajištění výuky při delším pobytu.
Naše oddělení je školní stanicí Střední zdrav. školy. Lékaři oddělení jsou externími pedagogy na SZŠ.

Dětské rehabilitační centrum v krnovské nemocnici
Od dubna 2011 zahájilo v nově vybudovaných prostorách dětského pavilonu provoz dětské rehabilitační centrum. Formou ambulantních služeb nabízí péči o děti se specifickými vadami, ortopedickými a neurologickými diagnózami, po úrazech, děti alergické a často nemocné.
Centrum umožňuje zácvik rodičů do rehabilitace jak ambulantně tak za hospitalizace. Nabízí rovněž možnost hydroterapie ve vířivé masážní vaně a saunování dětí jak pro mateřské školy, tak pro širokou veřejnost.
Navštivte nás: 

Pediatrický pavilón

Lůžková část - na 2-4 lůžkových pokojích se standardním vybavením disponujeme 40 lůžky (25 standardních, 5 na JIP a 10 pro fyziologické novorozence nebo novorozence s minimálními vadami)pro děti - s možností přijetí doprovodu (kterýkoliv rodinný příslušník) až k 10 dětem. Pro pacienty přijímané na oddělení není určena žádná čekací či objednací doba. K dispozici je herna a TV. Podporujeme pobyt doprovodu s nemocným dítětem.

Informace rodičům

Návštěvní hodiny: denně 1500 - 1630, víkendy a svátky 1300 - 1630
(Po dohodě s ošetřujícím lékařem je podle harmonogramu naplánovaných vyšetření návštěva možná i v jiném čase)

Jednotka intenzívní péče - na 5 lůžkách s předepsaným personálním a přístrojovým vybavením je zajištěna péče o akutně nemocné pacienty ohrožené selháním některé ze základních životních funkcí. Nejčastěji jsou to děti s dušností, ztrátami tekutin, rozvratem vnitřního prostředí, poruchami vědomí, úrazy a potřebou pooperační péče. Při nutnosti zajištění vyšší intenzivní či resuscitační péče využíváme velmi dobré spolupráce s klinickými pracovišti v Ostravě a Olomouci.

Možnosti pobytu doprovodu dítěte - podle aktuální situace na oddělení jsme schopni přijmout kteréhokoliv rodinného příslušníka jako doprovod nemocného dítěte. Samozřejmostí je hospitalizace kojících matek. U dětí do 6 let jsou náklady částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Rodinní příslušníci starších dětí mají možnost hospitalizace za úhradu 220 -  375Kč/den včetně celodenní stravy. Je možné umístění matky (doprovodu) na samostatném pokoji a pobyt malého pacienta spolu s ostatními dětmi. Po předchozí dohodě zajišťujeme pobyt s úhradou hotelových služeb bez stravy, event. celodenní pobyt u lůžka bez přijetí na oddělení.

Režim návštěv na JIP je individuální a řídí se zdravotním stavem a plánem vyšetření, po dohodě s ošetřujícím lékařem nejsou návštěvy časově omezeny a je možný i celodenní pobyt u lůžka.

JIP

Novorozenecké oddělení - je umístěno v nově zrekonstruovaných prostorách gynekologicko-porodnického oddělení. Péči zajišťujeme systémem rooming-in (trvale společný pobyt matky a dítěte) na komfortních 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením, k dispozici jsou dva jednolůžkové nadstandardní pokoje. Díky uplatňování moderních trendů v péči o novorozence, rozsáhlé podpoře Kojení a trvalé možnosti konzultací s laktační poradkyní, udělilo UNESCO stanici titul Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská k dětem, 2002). Při propuštění z porodnice je plně kojeno 96,4% novorozenců a kojící matky mají možnost využít telefonické poradny na Horké lince kojení na tel. č. oddělení - 554 690 416 i služeb Laktační poradny na tel. 603 557 235. Všichni novorozenci mají na novorozeneckém oddělení provedena základní screeningová vyšetření včetně sonografického vyšetření kyčlí, většina z nich má provedeno i nepovinné screeningové vyšetření ledvin a mozku ultrazvukem, vyšetření sluchu (OAE).

Rodičům jsou k dispozici podklady pro sestavení porodního plánu. Za poplatek je možnost individuálních konzultací porodních plánů.

Ke stažení:

Informace pro maminky

Novorozenecké oddělení     Inkubátor

Ambulantní část
Příjmová ambulance - provoz 24 hodin denně, navíc zajištění LSPP pro děti a dorost od 2200 do 0700 hodin.

Odborná pediatrická ambulance – zajišťuje - vyšetření pacientů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci, dočasné kontroly po propuštění u některých pacientů (podle diagnózy, stavu choroby a dosavadního průběhu léčby) 
Ordinační doba: viz ordinační hodiny

Nefrologická ambulance - zajištění odborné a dlouhodobé dispenzární péče o děti s onemocněním ledvin a močových cest včetně možnosti ultrazvukového vyšetření
Ordinační doba: viz ordinační hodiny