Informace pro pacienty

Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 jsou uzavřeny pro návštěvy všechny oddělení v Městě Albrechticích.