Vážené kolegyně a kolegové,

od 9. listopadu 2022 došlo u vyšetření C-peptid v séru k úpravě referenčního intervalu. Důvodem je změna návaznosti metody na jiný standard, kterou provedl výrobce. Metoda po restandardizaci poskytuje v průměru o 20% vyšší výsledky. Informace je součástí výsledkového listu.

Ostatní fáze laboratorního vyšetření zůstávají beze změny.

      Mgr. Jan Vaverka                                                                                  Ing. Jakub Ručka   

vedoucí úseku biochemie                                                                     primář Centrální laboratoře

V Krnově 21. 11. 2022