Vážené kolegyně a kolegové,

od 11. listopadu 2022 budeme výsledky vyšetření růstového hormonu (hGH) vydávat v jednotkách arbitrární látkové koncentrace:

  • S_Růstový hormon (hGH) — mU/L

Současně dochází i k odpovídající změně referenčního rozmezí. Informace o této změně bude také součástí výsledkového listu. Ostatní fáze laboratorního vyšetření zůstávají beze změny.

K uvedené změně dochází v návaznosti na doporučení odborných společností.

     Mgr. Jan Vaverka                                                                                   Ing. Jakub Ručka   

vedoucí úseku biochemie                                                                     primář Centrální laboratoře

V Krnově 9. 11. 2022