Centrální laboratoř zahajuje možnost vyšetření IgG protilátek proti viru SARS-CoV-2 v souvislosti s pandemií Covid-19.

Jedná se o stanovení IgG protilátek v lidském séru nebo plazmě. Tento test je určen jako pomocný při diagnostice pacientů s podezřením na infekci virem SARS-CoV-2 a dále pro identifikaci pacientů s adaptivní imunitní odpovědí na virus SARS-CoV-2, která indikuje nedávnou či prodělanou infekci nebo detekuje protilátky získané po očkování proti SARS-CoV-2.

Cena vyšetření (včetně odběru krve) je uvedena v aktuálním Ceníku služeb (ke dni 10. 5. 2021 je platná cena 650 Kč včetně DPH).

Odběry budou probíhat od 10.00 hod. každý pracovní den v odběrové místnosti CL.

Výsledky budou vydávány v číselné podobě jako index a doplněny slovním komentářem.

Vyhodnocení:

                                   index < 1,00        negativní

                                   index ≥ 1,00        pozitivní

Časová dostupnost výsledku:   3 dny

 

Ing. Jakub Ručka                                                                                          Mgr. Andrea Koschatzká

primář centrální laboratoře                                                                           zástupce vedoucího úseku imunologie

V Krnově 10.5.2021