Centrální laboratoř zahajuje možnost vyšetření IgG protilátek proti viru SARS-CoV-2 v souvislosti s pandemií Covid-19.

Jedná se o stanovení IgG protilátek v lidském séru nebo plazmě. Tento test je určen jako pomocný při diagnostice pacientů s podezřením na infekci virem SARS-CoV-2 a dále pro identifikaci pacientů s adaptivní imunitní odpovědí na virus SARS-CoV-2, která indikuje nedávnou či prodělanou infekci nebo detekuje protilátky získané po očkování proti SARS-CoV-2.

V této chvíli CL nabízí možnost vyšetření IgG protilátek pouze pro samoplátce. Cena vyšetření (včetně odběru krve) je stanovena na 650 Kč včetně DPH.

Odběry budou probíhat od 10.00 hod. každý pracovní den v odběrové místnosti CL.

Výsledky budou vydávány v číselné podobě jako index.

Vyhodnocení:

                                   index < 1,00        nereaktivní

                                   index ≥ 1,00        reaktivní

Časová dostupnost výsledku:   3 dny

 

Ing. Jakub Ručka                                                                                          Mgr. Andrea Koschatzká

primář centrální laboratoře                                                                           zástupce vedoucího úseku imunologie

V Krnově 24. 2. 2021