Školka v krnovské nemocnici se osvědčila, rodiče ji podporují

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18. ledna 2018

Mateřská školka Sdruženáček, kterou zřídila krnovská nemocnice, se osvědčila. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov zahájilo provoz zařízení pro děti zaměstnanců v lednu 2014. Kapacita 24 míst (pro děti ve věku od 2 do 6 let) je od té doby zcela naplněna.
 „Během čtyř let se nám podařilo získat důvěru rodičů, kteří k nám dávají již i své mladší děti a jsou s fungováním školky spokojeni. Také se nám podařilo zútulnit prostředí, koupit řadu didaktických pomůcek, hraček, potřeb pro výtvarné a pracovní činnosti, a také cvičebních prvků. Díky finanční podpoře rodičů jsme mohli zakoupit klouzačku a kuličkový bazének pro nejmenší. A na zahradu školky i trampolínu a houpačku,“ říká ředitelka předškolního zařízení Hana Ježková.
Krnovská nemocnice školku vybudovala rekonstrukci bývalého provozu prádelny, která trvala pět měsíců. Náklady na zřízení nové školky převyšovaly šest milionů korun. „Vytvořili jsme tím pro rodiče malých dětí trvalou podporu ke sladění profesního života s tím rodinným,“ uvádí ředitel nemocnice Ladislav Václavec. Krnovská nemocnice patří se 795 zaměstnanci mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu.
Kvalifikovaný personál školky kromě péče o děti připravuje i výchovně-vzdělávací aktivity. „Děti mohou navštěvovat také kroužky, a to dramatický, hudebně – pohybový a logopedický. Chodíme i do sauny a také několikrát ročně podnikáme různé výlety,“ popisuje chod školky H. Ježková.
Rodiče mají možnost téměř denně sledovat fotky z činností dětí a akcí školky na webových stránkách Sdruženáčku. V dotaznících se mohou anonymně vyjádřit k fungování, komentovat spokojenost či nespokojenost s chodem, napsat své nápady a návrhy. „Díky těmto dotazníkům se snažíme školku posunout zase o kousek dál, aby byla co nejvíce ke spokojenosti rodičů. S rodiči a jejich dětmi pravidelně pořádáme akce jako karneval,  Zahradní slavnost, Uspávání broučků, Pálení čarodějnic nebo Drakiádu,“ vypočítává ředitelka školky. Před koncem roku 2017 ve Sdruženáčku poprvé zorganizovali Vánoční jarmark. „Podařilo se nám vybrat několik tisíc korun, které jsme věnovali opuštěným pejskům,“ doplnila.
Provozní doba školky je od 05:45 do 16:30. Po předchozí domluvě je možné tuto dobu prodloužit podle potřeb rodičů. Jak provozní doba, tak personální obsazení školky bylo časem upraveno tak, aby co nejlépe vyhovovalo zdravotníkům.
Vybudování školky a začátek jejího provozu bylo částečně kryto z dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí. Na pokrytí všech provozních nákladů však tyto finance nestačily, a tak se od samého začátku na finančním zabezpečení provozu školky podílí i krnovská nemocnice.

ZPRACOVALA: Eva Kijonková, mediální zástupce, mobil:  721 857 097

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--