KRNOVSKÁ A OPAVSKÁ NEMOCNICE ÚSPĚŠNĚ PROŠLY REAKREDITAČNÍM PROCESEM

KRNOV/OPAVA 26. 11. 2016 

Ve dnech 21. – 22. 11. 2016 prošlo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov již počtvrté akreditačním šetřením SAK ČR a úspěšně obhájilo certifikát „Kvality“, který vypovídá zejména o vysoké kvalitě a bezpečí poskytované léčebné a ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení.

Zavedené systémy kvality a bezpečí jsou hlavní cíle šetření Spojené akreditační komise pro udělení certifikátu “Akreditovaná nemocnice”. V minulém týdnu tímto procesem úspěšné prošly Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě. Obě nemocnice tak potvrdily vysoký standard poskytované zdravotní péče.
“Nemocnice musí průkazně doložit naplnění přísných požadavků na poskytování kvalitní a bezpečné péče a obhájit tak svou vysokou připravenost, pokud si chtějí zachovat statut akreditovaného zdravotnického zařízení,” vysvětluje složitý proces ředitel nemocnic MUDr. Ladislav Václavec.

“V krnovské nemocnice probíhalo akreditační šetření již opakovaně, ale i tak příprava k této certifikaci nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala velké úsilí všech zaměstnanců nemocnice, za což jim patří obrovské poděkování,“ řekla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Šárka Tavandzi.

“Komise inspektorů Spojené akreditační komise v průběhu dvou dnů šetřila plnění standardů v oblasti hygienické, bezpečnostní, technické i personální
a ověřovala zavedení systému pro zvyšování kvality, které jsou stanoveny v souladu se zákonem o zdravotních službách, vyhláškou o hodnocení kvality
a bezpečí lůžkové zdravotní péče.,” doplňuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice v Opavě Lenka Hanková.

Hlavní pozornost inspektorů byla zaměřena zejména na péči o nemocné. Metodou stopař se sleduje průchod pacienta nemocnicí. Součástí šetření jsou rozhovory s nemocničním personálem i samotnými pacienty včetně kontroly zdravotnické dokumentace a pozorování procesů na pracovištích. Stejným způsobem se rovněž sleduje práce s indikátory kvality, systém interních auditů kvality, kontrola a prevence infekcí či podávání léčiv.

Akreditační tým rovněž posuzuje správu budov a zařízení areálu nemocnice. Zaměřuje se na zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti, zacházení s nebezpečným odpadem, se zdravotnickou technikou, funkčnost krizových plánů, či stav obslužných systémů. Kontroluje se rovněž úroveň hygieny a bezpečnosti prostředí, úklid nebo strava.

Akreditace potvrdila, že Sdružené zdravotnické zařízení Krnov i Slezská nemocnice v Opavě mají úspěšně zaveden systém kvality a bezpečí, na kterých však musí dál usilovně pracovat a trvale udržovat jejich vysokou kvalitu.

„Získání akreditace byl jedním ze strategických cílů naší nemocnice. Velice mě těší, že jsme ho zvládli úspěšně. Je to signál pro pacienty, odbornou veřejnost i naše partnery, že poskytujeme služby na té nejvyšší úrovni,“ řekl ředitel nemocnic MUDr. Ladislav Václavec.


Daniel Svoboda
Tiskový mluvčí SZZK

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--