Krnovská nemocnice otevřela modernizované centrum komplexní paliativní a geriatrické péče ve Městě Albrechtice

Tisková zpráva
28. 11. 2016


Sdružené zdravotnické zařízení (SZZ) Krnov slavnostně otevřelo modernizované centrum komplexní paliativní a geriatrické péče v Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) a na oddělení ošetřovatelské péče (OOP) ve Městě Albrechtice. Centrum zlepšuje kvalitu zdravotní péče o seniory.

Spojením stavebně - technického zázemí, obnovy zdravotnických prostředků, přístrojového vybavení a zvyšování kvality rozvoje péče (prostřednictvím vzdělávacích aktivit) vznikl komplexní program péče o geriatrické pacienty na Krnovsku a Bruntálsku. „Jsem velice rád, že modernizace centra byla po dvouletých náročných přípravách a pracích dokončena. Výsledkem je zlepšení dostupnosti a kvality ústavní a ošetřovatelské péče, která je vzhledem ke stárnutí naší populace velmi potřebná,“ říká ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Modernizace centra přišla na 38,5 milionu korun, přičemž nejpodstatnějším zdrojem financování byla dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (na celkových způsobilých výdajích to bylo 85 procent, tedy téměř 23 milionů korun). Zbylé prostředky vynaložil Moravskoslezský kraj jako zřizovatel nemocnice (9 milionů korun) a samotné Sdružené zdravotnické zařízení Krnov (financovalo zbylých 6,5 milionu korun).
V centru péče o geriatrické pacienty na Oddělení ošetřovatelské péče a v Léčebně dlouhodobě nemocných byly během dvou let komplexně zrekonstruovány veškeré elektrické rozvody a kanalizace, dále se vybudoval elektricko – požární systém a komunikační systém sestra - pacient. Také se zde zrekonstruovaly chodby, koupelny a společenské místnosti. Devětadvacet pokojů dostalo nový nábytek. Bylo zakoupeno 81 moderních nemocničních lůžek s antidekubitní matrací a samoobslužnými nočními stolky.
V nemocničním areálu ve Městě Albrechtice navíc vznikla terapeutická stezka pro pacienty. Pacienty a rodinné příslušníky čekají i meditační místnost, nadstandardní pokoje, samostatné pokoje pro umírajícího pacienta a jeho rodinu. Byly pořízeny různé moderní rehabilitační pomůcky - například terapeutický přístroj, rehabilitační přístroj, elektrický léčebný přístroj, nebo speciální stimulační a analgetický přístroj. Lepší zázemí pro svou náročnou práci získal i personál - zakoupením moderní zdravotnické techniky a pomůcek včetně macerátorů. Z dotace bylo pořízeno i sanitní vozidlo pro přepravu pacientů. „Nejdůležitější součástí projektu je z mého pohledu zvýšení kvality kontaktu nemocných lidí s jejich rodinnými příslušníky, v této oblasti přibyla řada novinek, kterých si cením a jsem velmi vděčný, že jsme je mohli zajistit,“ dodává ředitel Václavec.

V Moravskoslezském kraji v současnosti žije na 300 tisíc seniorů, což je zhruba čtvrtina obyvatel regionu. „Populace nejen u nás stárne a potřebuje ve větší míře odbornou péči a komplexní přístup – senioři mívají několik diagnóz současně, řadu chorob, které ovlivňují jejich celkový zdravotní stav. Proto jsou zařízení tohoto typu velmi potřebná. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto nově modernizovaném prostředí se jim dostane nejen vysoce kvalifikované pomoci, ale i vlídného zacházení a laskavosti. A těm pacientům, kteří už jsou na konci své cesty, se bude personál snažit co nejvíce zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, bude dbát na zachování jejich důstojnosti a poskytne podporu jejich blízkým,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Související informace:
K zefektivnění zdravotní péče o seniory a hlavně zlepšení její dostupnosti pomohlo současně také vybudování centra komplexní systematické domácí ošetřovatelské péče při  nemocnici v Krnově, které funguje ve vzájemné spolupráci s centrem komplexní geriatrické a paliativní péče v LDN a OOP ve Městě Albrechtice jako Terénní ošetřovatelská péče při SZZ Krnov.  Toto centrum ošetřovatelské péče bylo rovněž spolufinancováno z fondu švýcarsko-české spolupráce.


Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
„Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union“

KONTAKT PRO MÉDIA:
Eva Kijonková, mediální zastoupení SZZ Krnov, tel. 721 857 097

01

02

03

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--